معلم خصوصی تاریخ یازدهم

در لیست بالا میتوانید اسامی اساتید که می توانند تاریخ یازدهم را آموزش دهند مشاهده نمایید اساتید که در لیست بالا اعلام آمادگی کرده اند که می توانند تاریخ یازدهم را به صورت به صورت خصوصی تدریس کنند میتوانند به صورت انفرادی عمومی و یا گروهی و خصوصی تاریخ یازدهم را تدریس کنند


 تلفن: 09۲۰۲۱۵۰۳۳۴
 لطفا پس از تماس با معلم یا استاد بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار استاد دیده ام و کد «استاد-20621» را اعلام کنید»
 سایت هزار استاد،یک سایت تبلیغات معلم خصوصی، اساتید و آموزشگاه ها است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09150515946
 لطفا پس از تماس با معلم یا استاد بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار استاد دیده ام و کد «استاد-299» را اعلام کنید»
 سایت هزار استاد،یک سایت تبلیغات معلم خصوصی، اساتید و آموزشگاه ها است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - مشهد
 تلفن: 09124501370
 لطفا پس از تماس با معلم یا استاد بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار استاد دیده ام و کد «استاد-293» را اعلام کنید»
 سایت هزار استاد،یک سایت تبلیغات معلم خصوصی، اساتید و آموزشگاه ها است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09103575744
 لطفا پس از تماس با معلم یا استاد بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار استاد دیده ام و کد «استاد-242» را اعلام کنید»
 سایت هزار استاد،یک سایت تبلیغات معلم خصوصی، اساتید و آموزشگاه ها است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09382518639
 لطفا پس از تماس با معلم یا استاد بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار استاد دیده ام و کد «استاد-180» را اعلام کنید»
 سایت هزار استاد،یک سایت تبلیغات معلم خصوصی، اساتید و آموزشگاه ها است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09140418145
 لطفا پس از تماس با معلم یا استاد بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار استاد دیده ام و کد «استاد-179» را اعلام کنید»
 سایت هزار استاد،یک سایت تبلیغات معلم خصوصی، اساتید و آموزشگاه ها است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: آذربایجان غربی - خوی

معلم خصوصی تاریخ یازدهم
درس تاریخ یک درس شیرین است که باید آن را همانند یک داستان یا فیلم مشاهده کنید و بخوانید درس تاریخ اگر آن گاه به صورت دنباله دار مطالعه نکنید خیلی برای شما سخت می شود

یک معلم خصوصی تاریخ یازدهم به آسانی می تواند درس تاریخ را با استفاده از بخش بندی و دسته بندی دروس برای شما آسان کند و به شما تدریس کند

معلم خصوصی تاریخ یازدهم در تهران اصفهان شیراز مشهد یزد تبریز
در لیست بالا میتوانید در شهر تهران و مناطق آن شرق تهران غرب تهران شمال تهران و در شهرهایی همانند اصفهان شیراز مشهد تبریز یزد کرمان کرج زنجان سمنان زاهدان گرگان بوشهر و غیره می‌توانید معلم خصوصی تاریخ یازدهم پیدا کنید

قیمت تدریس خصوصی تاریخ یازدهم
در لیست بالا میتوانید اسامی اساتید که می توانند تاریخ یازدهم را آموزش دهند مشاهده نمایید اساتید که در لیست بالا اعلام آمادگی کرده اند که می توانند تاریخ یازدهم را به صورت به صورت خصوصی تدریس کنند میتوانند به صورت انفرادی عمومی و یا گروهی و خصوصی تاریخ یازدهم را تدریس کنند

جهت مشاهده هزینه و قیمت تدریس خصوصی تاریخ یازدهم میتوانید روی نام معلم مربوطه یک بار کلیک کنید تا قیمت مورد نظر را پیدا کنید همچنین در صفحه اصلی سایت می‌توانید بر اساس قیمت تدریس معلم مورد نظر خود را پیدا کنید