هزار استاد راهی برای رسیدن به اهداف عالی

خلاصه
1398/09/27

در وب سایت هزار استاد هر مدرس می تواند به راحتی ثبت نام نماید و شاگردان خود را برای تدریس جمعی و یا تدریس خصوصی پیدا کند این سایت آمادگی دارد تا هر استاد و در هر رشته ایی ثبت نام نماید


هزار استاد راهی برای رسیدن به اهداف عالی
در وب سایت هزار استاد هر مدرس می تواند به راحتی ثبت نام نماید و شاگردان خود را برای تدریس جمعی و یا تدریس خصوصی پیدا کند این سایت آمادگی دارد تا هر استاد و در هر رشته ایی ثبت نام نماید و در فضای مجازی تدریس نماید تا هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی به سود عالی برسد. سایت هزار استاد برآن شده تا جایگاهی ویژه برای استادان و معلمان گرامی در فضای مجازی بسازد و هر استاد بتواند از سایت هزار استاد بهره مند گردد . اساتید محترم می توانند تبلیغات خود را در این سایت و در هر رشته ایی ثبت کنند و همچنین دانشجویان می توانند در سایت هزار استاد بهترین ها را برای تدریس انتخاب نمایند.دیگر مقالات از سایت تدریس خصوصی هزار استاد :