درباره سایت هزار استاد

در سایت هزار استاد، اساتید و معلم های خصوصی می توانند رزومه خود را همچون دروسی که تدریس می کنند،سوابق تدریس،افتخارات،مقاطع تحصیلی که آموزش می دهند و کلیه موارد مرتبط با رزومه خود را می توانند ثبت کنند. تا دانشجویان و دانش آموزان بتوانند آن ها را از طریق وب سایت پیدا کنند.

سایت هزار استاد از دید آموزشگاه ها

سایت هزار استاد یک سایت جهت ثبت آگهی آموزشگاه ها، ثبت تبلیغ آموزشگاه ها و غیره می باشد.

سایت هزار استاد از دید اساتید:

وقتی یک استاد یا معلم خصوصی رزومه خود را ثبت می کند،دانش آموزان و فراگیران به راحتی می توانند از روی پروفایل آن استاد او را پیدا کنند.

سایت هزار استاد از دید دانش آموزان

سایت هزار استاد برای دانش آموزان و دانشجویان یک سایت به منظور پیدا نمودن استاد،معلم خصوصی و کلاس رفع اشکال می باشد.