گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

معلم ابتدایی
تلفن معلم تدریس خصوصی
زهرا ایدل زاده (معلم ابتدایی)
تهران
آزمون EPT
استاد دانشگاه
تلفن معلم تدریس خصوصی
سيدرحيم راستي تبار (استاد دانشگاه...
قم
آزمون EPT,آزمون MSRT,آزمون PTE,انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان ...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
سهیلا مقصودی (مدرس)
تهران
آزمون EPT,آزمون MSRT,آزمون PTE,آزمون TOLIMO
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
بهار فتاحی (مدرس)
تبریز
آزمون EPT