گروه های مرتبط
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
هزینه تدریس (جلسه ای)


استاد مناسب برای

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
سهیلا مقصودی
خوی
حضوری 110 تا 160 هزارتومان
آزمون EPT,آزمون MSRT,آزمون PTE,آزمون TOLIMO
مدرس
بهار فتاحی
تبریز
حضوری 160 تا 200 هزارتومان
آزمون EPT