گروه های مرتبط
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
هزینه تدریس (جلسه ای)


استاد مناسب برای

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
محدثه حسنلو
ورامین
حضوری 40 تا 70 هزارتومان
آشپزی,انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم ...
مدرس
مریم ایزدی
اصفهان
حضوری 110 تا 160 هزارتومان
زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم,زبان انگلیسی دوازدهم,زبان انگلیسی دوازدهم,زبان انگلیسی کودکان,زبان انگلیسی یازدهم,زبان...
مدرس
حنانه زینعلی
تهران
حضوری 40 تا 70 هزارتومان
زبان انگلیسی,زبان انگلیسی توسط استاد Native,زبان انگلیسی دوازدهم,زبان انگلیسی دوازدهم,زبان انگلیسی دوازدهم,زبان انگلیسی ...
مدرس
پارسا دهقان
یزد
حضوری 40 تا 70 هزارتومان
زبان انگلیسی,زبان انگلیسی کودکان,زبان انگلیسی(عمومی)
مدرس
رکسانا بهرامعلیان
تهران
توافقی
انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,زبان انگلیسی کودکان,زبان انگلیسی(عمومی)
مدرس
شیوا حسن نژاد
آمل
حضوری 70 تا 90 هزارتومان
انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرست...