گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مهدی زمانی (مدرس)
تهران
نرم افزار اوریجین پرو OriginPro,آموزش کوچینگ,كاربرد و انتخاب فولادها بر مبناي كليد فولاد,مدیریت خوردگی,نرم افزار ایکسپرت Xpert Hi...