گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
علی گنجی (مدرس)
بابل
آشنایی با مهندسی شیمی,حسابان دوازدهم,ریاضی دهم,ریاضی یازدهم,شیمی دوازدهم,شیمی دهم,شیمی کنکور سراسری,شیمی یازدهم,فیزیک عمومی,فیزیک ...