گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

استاد دانشگاه
تلفن معلم تدریس خصوصی
سيدرحيم راستي تبار (استاد دانشگاه...
قم
آزمون EPT,آزمون MSRT,آزمون PTE,انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان ...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مهدی هادی پور (مدرس)
رشت
حسابان یازدهم,ریاضی مهندسی,ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی,زبان تخصصی مهندسی برق,مبانی مهندسی برق,مدارهای الکتریکی 1و 2
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
شهریار عباسی (مدرس)
کرمانشاه
آمار و احتمالات دانشگاه,الکترومغناطیس,اندازه گیری الکتریکی,انرژی های تجدیدپذیر,انگلیسی دهم,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرس...