گروه های مرتبط
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
هزینه تدریس (جلسه ای)


استاد مناسب برای

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
کوثر شعبانی
تبریز
توافقی
عربی هشتم دبیرستان,علوم تجربی اول ابتدایی,علوم تجربی پنجم ابتدایی,علوم تجربی چهارم ابتدایی,علوم تجربی دوم ابتدایی,علوم ت...
مدرس
زهرا احمدی
شیراز
حضوری 110 تا 160 هزارتومان
فیزیک دوازدهم,فیزیک دوازدهم,فیزیک دهم ریاضی فیزیک,فیزیک دهم علوم تجربی,فیزیک عمومی 1 دانشگاه,فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک,فی...
مدرس
زهرا مشکاتی
اصفهان
توافقی
فیزیک دهم علوم تجربی
مدرس
امیر حسن زاده
تهران
توافقی
اختر فیزیک,المپیاد نجوم,فیزیک دوازدهم,فیزیک دهم ریاضی فیزیک,فیزیک دهم علوم تجربی,فیزیک کنکور سراسری تجربی
مدرس
حسین سلطانی
تهران
توافقی
بیوشیمی,بیوفیزیک و بیوشیمی,روش تحقیق,ریاضی تیزهوشان,ریاضی دوازدهم,زبان انگلیسی,زیست شناسی کنکور سراسری,کنکور سراسری زبان...
مدرس
فاطمه سخایی
تهران
توافقی
فیزیک دهم ریاضی فیزیک,فیزیک دهم علوم تجربی,فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک,فیزیک یازدهم علوم تجربی