گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

معلم
تلفن معلم تدریس خصوصی
شیما بدرطالع (معلم)
تهران
استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی به هفتم تیزهوشان,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی تیزهوشان,ریاضی چهارم ابتدایی...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
هستی جعفری (مدرس)
کرج
آشنایی با احتمال و آمار فازی,آشنایی با نظریه تصمیم,آمادگی آزمون تیزهوشان,آمار بیزی,آمار و احتمال یازدهم,آمار و احتمالات دانشگاه,آم...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
محمد سالمی (مدرس)
اصفهان
آمادگی آزمون تیزهوشان,آمار ریاضی,آمار و احتمال یازدهم,استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان,استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان,المپی...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
سید پویا موسویان (مدرس)
شهرکرد
استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ر...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
علیرضا بیکی (مدرس)
اردکان
آمادگی آزمون تیزهوشان,استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان,استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان,انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,ا...