گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
علی پاک نیت (مدرس)
تهران
آمار و احتمال یازدهم,اتوکد,استاتیک,بیان معماری 1 و 2,تحلیل فضاهای شهری,درک و بیان محیط,رسم فنی و نقشه کسی ساختمان,روش های اجرای سا...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
میلاد کجوری (مدرس)
تهران
آمار ریاضی,آمار و احتمال یازدهم,آنالیز ریاضی,آنالیز عددی,اتوکد,استاتیک و مقاوت مصالح,المپیاد ریاضی,المپیاد شیمی,المپیاد فیزیک,انتق...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
علی اصغر سلیانی (مدرس)
تهران
اتوکد,فتوشاپ
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
حسین نوشی صوفیانی (مدرس)
تبریز
اتوکد,رسم فنی و نقشه کسی ساختمان,طراحی معماری و شهرسازی,مقدمات طراحی معماری 1 و 2