گروه های مرتبط
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
هزینه تدریس (جلسه ای)


استاد مناسب برای

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
علی اصغر سلیانی
تهران
حضوری 90 تا 110 هزارتومان
اتوکد,فتوشاپ
مدرس
حسین نوشی صوفیانی
تبریز
حضوری 90 تا 110 هزارتومان
اتوکد,رسم فنی و نقشه کسی ساختمان,طراحی معماری و شهرسازی,مقدمات طراحی معماری 1 و 2